Wśród nocnej ciszy


Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: / H A / H A / H A / H A /
wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi
/: Czym prędzej się wybierajcie
do Betlejem pospieszajcie
przywitać Pana, przywitać Pana :/

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki danymi sobie
/: Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali
z wielkiej radości, z wielkiej radości :/

Ach witaj Zbawco, z dawna żądany
tyle tysięcy lat wyglądany.
/: Na Ciebie króle, prorocy
czekali a Tyś tej nocy
nam się objawił, nam się objawił :/

I my czekamy na Ciebie Pana
a skoro przyjdziesz na głos kapłana
/: Padniemy na twarz przed Tobą
wierząc żeś jest pod osłoną
chleba i wina, chleba i wina :/