W Betlejem


W Betlejem, w Betlejem się wydarzyło / G C / GD G / G C / GD G /
Zbawienie, Zbawienie z nieba zstąpiło / G C / GD G / G C / GD G /

Boży Syn, Boży Syn z nieba zstępuje
ludzki ród, ludzki ród z grzechu ratuje

W Betlejem, w Betlejem takie są dziwy
Człowiek to, Człowiek to a Bóg prawdziwy

Niebo nam się pokłoniło / D G/
Dzieciątko się narodziło / D G /
w Betlejem, w Betlejem / C G /
się wydarzyło ! / D G / x 2

Maryja, Maryja Dziecię piastuje
a Józef, a Józef szopy pilnuje

Króle trzej, króle trzej dary składają
nisko się, nisko się Bogu kłaniają

Kto żywy, kto żywy niechaj pobieży
Bogu się, Bogu się chwała należy

Ref. : W Betlejem ! w Betlejem ! /C G / D e /
/ C G / D G /