Trzy pytania


Matko Jezusa, powiedz jak to zrobić mam / G D / e / C D / G /
jak to zrobić, by dobrą być jak Ty / C D / h e /
jak to zrobić, powiedz mi / C D / G /

Matko Jezusa, powiedz jak to zrobić mam
jak to zrobić, by cichą być jak Ty
jak to zrobić powiedz mi

Matko Jezusa, powiedz jak to zrobić mam
jak to zrobić, by świętą być jak Ty
jak to zrobić powiedz mi