Sanctus


Święty, święty, święty / a / G a /
Pan Bóg zastępów
Pełne są niebiosa
I ziemia chwały Twojej

Hosanna, hosanna / F G / e a /
Hosanna na wysokości / d e / A4-3 /
Hosanna, hosanna / F G / e a /
Hosanna na wysokości / d e / a /

Błogosławiony który idzie w Imię Pańskie