O zespole


Od lat związani jesteśmy z polską sceną chrześcijańską. Poza programem autorskim proponujemy również koncerty kolędowe, postne, oprawę Eucharystii dla młodych oraz koncert Strych z aniołami (do tekstów Małgorzaty Nawrockiej). Poza standardowymi koncertami bywamy również na rekolekcjach, ewangelizacjach, konferencjach, spotkaniach itd. Jak trzeba, to w małych salach (kluby, kościoły, świetlice itd) nagłośnimy się sami.

Kontakt


Magda 601 866 321 / Adam 601 407 225
szewc69@tlen.pl / adam.szewczyk@plusnet.pl