Ojcze nasz


Ojcze nasz – który jesteś w niebie / C F / C F /
Ojcze nasz – święć się Imię Twoje
Ojczen nasz – przyjdź królestwo Twoje
Ojcze nasz – bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi

Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz / G a / F/

Ojcze nasz – chleba naszego powszedniego
Ojcze nasz – daj nam dzisiaj
Ojcze nasz – odpuść nam nasze winy
Ojcze nasz – jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

Ojcze nasz – nie wódź nas na pokuszenie
Ojcze nasz – ale nas zbaw ode złego