Od początku aż do końca


W życiu życie najważniejsze jest / A /
od początku aż po jego kres / cis c /
żadne skarby i żadna wygoda / h /
nie znaczą tyle co życia przygoda / G E /

W życiu życie najważniejsze jest
od początku aż po jego kres
i czy jest łatwo czy łza w oku staje
życie ma sens jeśli Bóg je daje

Od początku aż do końca / D E / fis /
od wschodu do zachodu słońca / D E / e A /
od początku aż do końca / D E / fis /
tak mówi Pan, życia obrońca / D E / G /

W życiu życie najważniejsze jest
od początku aż po jego kres
życie to dar i wielkie wyzwanie
zawsze dziękować należy za nie

W życiu życie najważniejsze jest
od początku aż po jego kres
myślę, oddycham, a serce bije
śmieję się, płaczę, czuję, że żyje