Historia


1. Gabriel zwiastował, że porodzi Syna /eC/GD/
„Tak” odpowiedziała, wszystko się zaczyna /eC/GD/
To za sprawa Ducha, z nieba wysokiego /eC/GD/
Bóg zesłał na ziemię Syna Jedynego /CG/He/

Ref.: Matko nieskalana, Matko ukochana /ae/ae/
Panno nad pannami oręduj za nami /ae/He/
Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela /ae/He/
Panno nad pannami oręduj za nami /ae/HE/

2. Jezu tak cierpiący, Jezu opuszczony
Jezu pełen bólu, Jezu poniżony
Gdy za grzechy świata niebo umierało
Serce Twojej Matki pod krzyżem czuwało

3. Wieczne Alleluja, Jezus Zmartwychwstały
Do nieba wstępuje, pełen Boskiej chwały
Święty Duch prowadzi w prawdzie i miłości
Maryja u Pana, przyczyna radości