Dzisiaj w Betlejem


REF: Dzisiaj, dzisiaj x 3 / AD A/ AD A / AD A/
w Betlejem / fis E A /

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina / A / A / A h / E /
że Panna czysta, że Panna czysta, porodziła Syna
/: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi / E / A /
Anieli grają, Króle witają / E / A /
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają / A cis / D E /
Cuda, cuda ogłaszają :/ / A D / E A /

Maryja Panna, Maryja Panna dzieciątko piastuje
i Józef Święty, i Józef Święty Ono pielęgnuje
Chrystus się rodzi.....

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi
przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi
Chrystus się rodzi......