Anioł pasterzom mówił


REF.: Anioł pasterzom mówił / D A / E fis / D A / E A /
Chrystus się wam narodził

Anioł pasterzom mówił / A h / E A /
Chrystus się wam narodził / cis fis / H E /
w Betlejem - nie bardzo podłym mieście / A D / A D / h E /
narodził się w ubóstwie / A D / H7 E /
Pan wszego stworzenia / A h / E A /

Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie
znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem

Taki Pan chwały wielkiej
uniżył się Wysoki;
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia